Background Image

Avís Legal

AVÍS LEGAL

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1 INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL, amb domicili social a Escultor Llimona 38-40, 08031 BARCELONA amb el CIF G62554480.

2 CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment d’accés, que demanem que llegiu detingudament. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació amb finalitat formativa i divulgativa, sense poder-ne fer una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l’usuari, excepte en els casos previstos.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús i, si és el cas, les condicions específiques d’ús que hi siguin aplicables. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers i a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així doncs, el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

3 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL és titular o llicenciatari, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web –aspecte i comportament o look and feel-, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL disposa del corresponent consentiment per a l’ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d’aquesta pàgina web. Tanmateix, el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL manifesta que aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació i en general qualsevol altre forma d’explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan sigui amb finalitat comercial o lucrativa.

Llevat de l’autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l’accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l’establiment per part de tercers d’enllaços a la pàgina web del CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l’usuari que accedeix a la pàgina web del CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l’URL corresponent a aquesta pàgina web.

L’establiment d’enllaços per part de tercers no implica l’existència de cap mena d’associació entre el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL i els seus titulars.

4 LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Posant a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, li volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, malgrat que el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i és l’únic responsable de tot efectes directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades al nostre portal, i l’usuari s’obliga a mantenir indemne el CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, dels fets.

El CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

ATENCIÓ: Aquestes condicions generals d’ús han estat establertes amb data 26/06/2013. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d’emissió cada vegada que l’usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.