Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Grau 1 Mini-Midi / RSCE
Joaquin Colorado i POKER
1er Classificat
Laia Vidal i DAGNA
3era Classificada