Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Grau 1 Mini-Midi / RSCE
Laia Vidal i DAGNA
1era Classificada
Joaquin Colorado i POKER
3er Classificat