Sta.Coloma de Farners / Grau 2 Mini-Midi / RSCE
NĂºria Alonso i NUS
2ona Classificada