Barcelona / Grau 1 Standard / RSCE
Maribel Sanchez i BRISA
2ona Classificada
Cristina González i BLACKIE
1era Classificada
Raquel Fiol i DAGO
3era Classificada