Cabrera de Mar / 2ona Divisió Midi / FCAG
Mercè Masjuan i DARWIN
2ona Classificada