La Roca / Divisió d'Honor Standard / UCECA
Núria Fortuny i FÚRIA
3era Classificada
Oscar Reboredo i TARA
1er Classificat