Barcelona / Lliga Infantil Temp. 2011/2012 / UCECA
Núria Fortuny i HANNA
Sots- Campiona de Catalunya
Núria Fortuny i FÚRIA
Campiona de Catalunya