Les Fonts / Grau 2 Midi / RSCE
Alba Sancho i LAYLA
2a Classificada