Badalona / Iniciació Mini-Midi / UCECA
Javier Fuentes i BONNIE
3er Classificat
Vanesa Sicart i Tsuki
1era Classificada