Reus / Open Fira del Cavall Iniciacio Mini
Jordi Moreno i ONIX
3er Classificat