Les Fonts / Grau 3 Intermitja / RSCE
Xavier Pous i
CIA
1r Classificat