Barcelona / Grau 3 Mini / RSCE
Palmira Jarque i TANA
1era Classificada
Anna Nogues i MEL
3era Classificada