Tarrega / Competició Mini-Midi
Núria Alonso i NEGRETA
1era Classificada