Tarrega / Alta Competició Standard
Núria Fortuny i FÚRIA
2ona Classificada