Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Grau 1 Mini-Midi / RSCE
Montse Perez i INDI
3era Classificada