Hotel El JOU Guardiola de Berguedà / Grau 1 Standard / RSCE
Ivan Martin i MIA
1er Classificat
Marc Matamoros i ROC
3er Classificat