Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Grau 2 Mini-Midi / RSCE
Palmira Jarque i TANA
1era Classificada