El Prat / 2ona Divisió Midi / FCAG
Mercè Masjuan i DARWIN
1era Classificada