Cabrera de Mar / Divisió d'Honor Standard / UCECA
Núria Fortuny i FÚRIA
2ona Classificada