Hotel El JOU Guardiola de Berguedà / Grau 1 Standard / RSCE
Marc Matamoros i ROC
2on Classificat