Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Millor Grau 2 Mini-Midi 5 dies / RSCE
Carles Fortuny i PEPSI
1er Classificat 5 dies
Núria Fortuny i WEMBLEY
3era Classificada 5 dies