Hotel El JOU Guardiola de Berguedà / Grau 1 Mini-Midi / RSCE
Silvia Beltran i KOA
1era Classificada