Hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) / Grau 2 Mini-Midi / RSCE
Marina Lopez i JOY
3era Classificada